Адвокат Пламен Пенков
Copyright © 2015 by "Кантора Пламен Пенков"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: plamenpenkov_advokat@abv.bg

В.Търново ул.Цанко Церковски 39 ет 2 0898454048
Welcome Кантора Адвокат Пламен Пенков
Кантора Пламен Пенков е развиваща се адвокатска кантора, която успешно заема позиция между лидерите на българския правен пазар чрез предоставянето на висококачествени правни услуги на български и чуждестранни граждани както и на български и международни корпорации и финансови институции.
Лидер в правната защита
В.Търново ул.Цанко Церковски 39 ет 2 0898454048
Адвокатска Кантора Велико Търново
Кантората ни е основана на принципа на постигането на възможно най-добрите резултати от нашата работа за нашите клиенти. За постигането на тези резултати ние предлагаме висококачествени правни услуги и изграждаме отношения на взаимно доверие с нашите клиенти.
Адвокатска кантора Пламен Пенков предлага професионално правно обслужване и консултации в следните области: 
• Търговско право,
• Гражданско право и процес,
• Административно право и процес,
• Наказателно право и процес,
• Чуждестранни инвестиции,
• Облигационно право,
• Трудово и осигурително право,
• Данъчно право и процес,
• Вещно право,
• Семейно и наследствено право,
• Сделки с недвижими имоти,
• Право на интелектуалната собственост.
Правна защита
Правни услуги
Правни консултации